Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Το Λύκειο αποτελεί τον κύριο κορμό της όλης προσπάθειας προκειμένου ο μαθητής να πετύχει την εισαγωγή του στη σχολή την οποία επιθυμεί. Ο μαθητής ο οποίος εισέρχεται στο Λύκειο καλείται να ανταποκριθεί σε μια σειρά από μαθηματικές έννοιες που άλλες είναι γνωστές από το Γυμνάσιο και άλλες νέες προς αυτόν. Επομένως στη περίπτωση που δεν έχει δουλέψει σωστά στο Γυμνάσιο ερχόμενος στο Λύκειο καλείται να καλύψει τα κενά που κουβαλάει από το Γυμνάσιο πράγμα επίπονο πολλές φορές για το μαθητή.

Στη θέση αυτή παρατίθενται μια σειρά επιλεγμένων ασκήσεων για την Γ΄τάξη του Λυκείου καθώς και θεωρία που ακολουθεί την ύλη του σχολικού βιβλίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  • 1.1  /   1.2   /   1.3
  • 2.1  /   2.2   /   2.3
  • 3.1  /   3.2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΕ

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ