ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

To 4Math δημιουργήθηκε ύστερα από την ανάγκη ύπαρξης ιστοθέσης στο χώρο του διαδικτύου ο οποίος να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τη μελέτη - σπουδή - υποστήριξη μέσα από τα ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης.

Τα Μαθηματικά αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι στη ζωή μας και πόσο μάλλον σήμερα που οι ρυθμοί της εποχής μας κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα κάνοντας  επιτακτική την ανάγκη για Μαθηματική σκέψη σε όλες τις επιστήμες και γενικότερα σε όλες της δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής.

Για πολλούς τα μαθήματα μαθηματικών περιλαμβάνουν μόνο μια σειρά από μαθηματικούς τύπους οι οποίοι πρέπει να απομνημονευτούν μηχανικά και ύστερα να ακολουθήσει ένας καταιγισμός από πράξεις. Η πικρή αυτή γεύση προέρχεται από το γεγονός ότι τα έχουν διδαχθεί φορμαλιστικά, τυπικά χωρίς να έχει προηγηθεί μια επικοινωνία ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο, πράγμα που ανατρέπεται με τα ιδιαίτερα μαθήματα του 4math.gr.

Δυστυχώς τα Μαθηματικά δεν είναι έτσι. Δεν είναι ούτε αριθμοί ούτε μια σειρά από μαθηματικούς τύπους. Όλα αυτά αποτελούν τα εργαλεία για να δομήσουμε τη σκέψη μας και να  φτάσουμε στη λύση του προβλήματος. Τα μαθηματικά είναι σκέψη, είναι η έκφραση της λογικής μέσα από την οποία φτάνουμε στη δημιουργία. Δεν περιορίζονται μέσα σε τύπους και σύμβολα.

Παρατηρώντας λοιπόν αυτό το κενό ερχόμαστε να αντιστρέψουμε αυτό το αρνητικό κλίμα και να σας δείξουμε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης αυτής της επιστήμης εννοιών αποδεικνύοντας την ομορφιά της.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνη υποστήριξη ξεκινώντας με ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών Γυμνασίου έως και πανεπιστημιακού επιπέδου μαθηματικών μαθήματα και IB Maths.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ